FRET-3

FRET-3 - stanowisko laboratoryjne do badań procesu frettingu

Stanowisko badawcze FRET3 służy do badania procesu frettingu na próbkach, głównie zużycia, w skoncentrowanym styku. W podstawowej konfiguracji walcowa lub kulista ruchoma próbka dociskana jest do płaskiej próbki nieruchomej i oscylacyjnie, stycznie względem niej przemieszczana, przez wibrator elektromagnetyczny.

Schemat ideowy stanowiska (kliknij schemat aby powiększyć):

Zdjęcie głowicy stanowiska:


Charakterystyka stanowiska:

 • Obciążenie: do 50 N
 • Amplituda oscylacji: 10 - 100 μm
 • Częstotliwość oscylacji: 0 - 500 Hz
 • Typowe wymiary próbek: średnica próbki walcowej lub kulki10 mm, grubość walca 2 mm

Mierzone lub obliczane wielkości:

 • Liniowe lub objętościowe zużycie próbek
 • Amplituda oscylacji
 • Siła tarcia pomiędzy próbkami
 • Liczba cykli

Przykłady prac badawczych:

 • A. Neyman: Fretting w elementach maszyn. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003.
 • A. Neyman, O. Olszewski: Research on fretting wear dependence of hardness ratio and friction coefficient of fretted couple. Wear 162-164 (1993)
 • A. Neyman: The influence of oil properties on fretting wear of mild steel. Wear 152 (1992)

Kontakt z osobami: