MWO

MWO (z wirującym obciążeniem) - stanowisko badawcze do badania wytrzymałości zmęczeniowej dynamicznie obciążonych panwi poprzecznych łożysk ślizgowych

Stanowisko badawcze MWO jest maszyną łożyskową z wirującym obciążeniem przeznaczona do badań wytrzymałości zmęczeniowej warstwy ślizgowej w wielowarstwowych cienkościennych panwiach łożyskowych w warunkach pełnego filmu smarowego. Dwa modelowe łożyska 1 umieszczone w podporach 4 są badane równocześnie. Obciążenie łożysk wywołane jest przez wirowanie dynamicznie niewyważonego wału 2 z masami 3. Korpusy łożysk są zamocowane do belki stabilizującej 6, podpartej na przegubie kulowym 8 i czterech elastycznych wspornikach 7. Łożyska zasilane są olejem przez system wierceń w wale. Dzięki wirowaniu obciążenia w każdym punkcie warstwy ślizgowej w danym przekroju poprzecznym panwi wywoływane są (teoretycznie) identyczne zmienne naprężenia. Głównymi składowymi tych naprężeń są przemienne normalne naprężenia obwodowe i pulsujące naprężenia promieniowe.

Schemat ideowy głowicy badawczej (kliknij schemat aby powiększyć):

 1. badane łożysko
 2. wał
 3. masy obciążające
 4. podpora łożyskowa
 5. przegub (sprzęgło) Cardana
 6. belka stabilizująca
 7. wspornik elastyczny
 8. przegub kulowy
 9. sprężyna

Zdjęcie stanowiska badawczego:


Zdjęcie głowicy badawczej po zdjęciu pokrywy:


Dane techniczne:

 • Maksymalna (wirująca) reakcja łożyskowa: do 120 kN
 • Maksymalne naciski powierzchniowe: do 128 MPa
 • Prędkość obrotowa wału: 300 - 4500 obr/min
 • Średnica standardowego łożyska: 52.700 mm
 • Szerokość panwi: do 50 mm

Przykłady badań:

 • Wielkość obciążenia
 • Prędkość obrotowa wału
 • Temperatura łożyska
 • Ciśnienie oleju zasilającego
 • Temperatura oleju na dopływie
 • Ilość oleju podawana do łożyska

Standardowe procedury testowe:

 • Sekwencja testów zmęczeniowych i procedura wyznaczania znamionowego wskaźnika wytrzymałości zmęczeniowej ZWWZ, oparta na strategii dwupunktowej.

Przykłady badań:

 • Projekty badawcze KBN: TO7B 014 09, 7 T07B03319, 4 T07B 02928, N N504 340136
 • Badania panwi łożyskowych produkcji f-my Federal Mogul-Bimet

Kontakt osobowy: