SOOG

SOOG - stanowisko badawcze do badania odporności materiałów na zużycie w warunkach mikrooscylacji prostoliniowych w płaszczyźnie ślizgania

Stanowisko wykorzystywane jest do wyznaczania charakterystyk zużyciowych dla bezsmarowych materiałów łożyskowych. Badane próbki mają płaską powierzchnię ślizgową. W standardowej konfiguracji dwie próbki z tego samego materiału łożyskowego (mogą też być z różnych materiałów) są dociskane z jednakową siłą do przeciwpróbki wykonanej ze stali nierdzewnej (istnieje możliwość zastosowania innego tworzywa). Przeciwpróbka wykonuje ruch posuwisto-zwrotny o małej amplitudzie i wysokiej częstotliwości.

Schemat ideowy głowicy badawczej (kliknij schemat aby powiększyć):

 1. próbka dolna
 2. uchwyt próbek
 3. próbka górna
 4. przeciwpróbka
 5. sprężyna powrotna
 6. popychacz
 7. wałek napędowy z mimośrodem (e)
N - siła obciążająca
n - prędkość obrotowa


Zdjęcie głowicy badawczej:


Charakterystyka stanowiska:

 • obciążenie siłą do 90 kN
 • amplituda mikrooscylacji: 80 - 120 μm
 • częstotliwość mikrooscylacji: 0 - 93 Hz
 • wymiary ruchomych próbek: kwadratowa pow. ślizgowa o boku 10 mm, grubość próbki - 6 mm

Mierzone lub wyznaczane wielkości:

 • liniowa lub całkowita intensywność zużywania próbek (nominalna i rzeczywista)
 • temperatura środka przeciwpróbki
 • temperatura otoczenia węzła badawczego
 • siła tarcia (wartość i przebieg w czasie)
 • współczynnik tarcia (statyczny lub kinetyczny)
 • liczba cykli

Przykłady badań:

  Ekologiczne łożyskowanie aparatów kierowniczych turbin wodnych - praca badawcza nr 7T07C 09498 C/4037 (pod kier. doc. dr. inż. O. Olszewskiego)
 • Wybór najlepszego materiału łożyskowego dla węzłów łożyskowych kierownic turbiny wodnej EW Solina
 • Prognozowanie trwałości skojarzeń ślizgowych w warunkach występowania drgań - praca badawcza nr 7T07C 008 17 (pod kier. doc. dr. inż. O. Olszewskiego)
 • Analiza właściwości tribologicznych wybranego bezsmarowego materiału łożyskowego w warunkach mikrooscylacji stycznych w płaskim skojarzeniu ślizgowym - praca badawcza nr 4T07B 063 28 (pod kier. dr. inż. R. Gawarkiewicza)

Kontakt osobowy: