MWO (z wirującym obciążeniem)

stanowisko badawcze do badania wytrzymałości zmęczeniowej dynamicznie obciążonych panwi poprzecznych łożysk ślizgowych

  1. badane łożysko
  2. wał
  3. masy obciążające
  4. podpora łożyskowa
  5. przegub (sprzęgło) Cardana
  6. belka stabilizująca
  7. wspornik elastyczny
  8. przegub kulowy
  9. sprężyna