RUROCIĄGI DALEKIEGO ZASIĘGU

Zajęcia 1

Trasy rurociągów w Polsce

 

Rurociąg "Przyjaźń" (PERN "PRZYJAŹŃ")

 

Sieć dalekiego przesyłu gazu w Polsce

 

Minimalne odległości od zabudowań (w przyszłości ograniczenie praw właściciela terenu do dysponowania gruntem)

 

Trudności na trasie rurociągu:

 

Zastosowanie:


Autor: Leszek Dąbrowski - Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej 2003