RUROCIĄGI DALEKIEGO ZASIĘGU

Remonty, awarie

 

Technologie napraw

Spawanie trójników o średnicy D2>100 mm

Spawanie trójników o średnicy D2>50÷100 mm

 

Spawanie trójników o średnicy D2<50 mm

 

"Bandaż" stalowy na małe nieszczelności

 

Małe ubytki zewnętrzne - metoda ClockSpring

1. bandaż z włókna szkalnego, 2. spoiwo między warstwami, 3. wypełniacz ubytku

 

Większe ubytki - metoda SEPS

 

 


Autor: Leszek Dąbrowski - Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej 2003