ZAN

ZAN - stanowisko badawcze do badania łożysk ślizgowych poprzecznych w warunkach tarcia suchego i mieszanego, szczególnie przy smarowaniu czynnikami zawierającymi twarde zanieczyszczenia

Stanowisko ZAN-1 składa się z głowicy badawczej, mechanicznego układu napędowego oraz hydraulicznych układów obciążenia i smarowania (rys.1). Łożysko badane umieszczone w dzielonym korpusie głowicy badawczej stanowi podporę wału badawczego. Czopem badawczym jest wymienna tuleja osadzona na czopie wału. Pomiędzy łożyskami podporowymi wału znajduje się obciążnik hydrauliczny. Obciążenie jest przenoszone z siłownika na wał poprzez wahliwe łożysko toczne. Wał badawczy jest napędzany silnikiem elektrycznym o mocy nominalnej N=11 KW oraz prędkości obrotowej maksymalnej n=3000 obr/min. Prędkość obrotowa jest regulowana płynnie przy pomocy przemiennika częstotliwości.

Schemat ideowy głowicy badawczej (kliknij schemat aby powiększyć):

 1. badane łożysko
 2. wymienny czop
 3. oprawa badanego łożyska
 4. wał
 5. siłownik hydrauliczny
 6. outer supporting bearing

Zdjęcie głowicy badawczej:


Dane techniczne:

 • obciążenie maksymalne łożyska: 60kN
 • prędkość obrotowa czopa łożyska: 30 - 3000 obr/min
 • średnica łożyska badanego: 40 - 60 mm
 • długość łożyska do 60 mm

Mierzone wielkości:

 • temperatura łożyska badanego
 • siła obciążająca łożysko badane
 • temperatura czynnika smarującego
 • prędkość obrotowa

Przykłady badań:

 • Neyman A., Kłopocki J., Majewski W., Sikora J.: Opracowanie metod oceny dodatków olejowych na podstawie kompleksowych badań modelowych skojarzeń ślizgowych i tocznych. Praca badawcza 3 3144 92 03. KBN 1994.
 • Neyman A., Sikora J., Majewski W.: Przyspieszone badania zużycia poprzecznych łożysk ślizgowych. Trybologia 1983, Nr 4, s. 8-11.
 • Neyman A.: Problemy badawcze zużycia ściernego. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 1991, Nr 59, s.73-84.

Kontakt osobowy: