SKMR-1

SKMR-1 - stanowisko do badania wytrzymałości zmęczeniowej wielowarstwowych taśm łożyskowych

Tester SKMR-1 jest wykorzystywany do wyznaczania wytrzymałości zmęczeniowej warstwy ślizgowej w wielowarstwowych taśmach łożyskowych w różnych środowiskach smarujących przy kontrolowanym poziomie zmiennego ciśnienia oleju i kontrolowanej temperaturze. Kształt i wymiary płaskich próbek są zgodne z normą ISO 7905/3. W próbkach wywoływane są zmienne naprężenia gnące o regulowanej amplitudzie i wartości średniej wymuszane kontrolowanym przemieszczaniem uchwytu ruchomego. Próbka umieszczona jest w powietrzu lub zanurzona w oleju o nastawianej i regulowanej temperaturze.

Schemat ideowy głowicy badawczej (kliknij schemat aby powiększyć):

 1. badana próbka
 2. uchwyt nieruchomy próbki
 3. uchwyt ruchomy próbki
 4. popychacz
 5. rolka z prowadnicą
 6. mimośród
 7. generator ciśnienia
 8. rolka z prowadnicą generatora ciśnienia
 9. mimośród

Zdjęcie testera zmęczeniowego:

Zdjęcie testera zmęczeniowego:

Dane techniczne:

 • Amplituda oscylacji: 0 - 2 mm
 • Obciążenie wynikające wymuszenia kinematycznego
 • Częstotliwość oscylacji: 0 - 50 Hz
 • Częstotliwość pulsacji ciśnienia oleju: 0 - 50 Hz
 • Maksymalna wartość ciśnienia oleju: 70 MPa
 • Wymiary próbek: płaska wg ISO 7905/3

Mierzone lub wyznaczane wielkości:

 • Liniowe ugięcie próbki
 • Temperatura otoczenia próbki
 • Naprężenia w warstwach powierzchniowych próbki
 • Ciśnienie oleju (zmienne)
 • Liczba cykli

Standardowe procedury testowe:

 • Sekwencja testów zmęczeniowych i procedura wyznaczania znamionowego wskaźnika wytrzymałości zmęczeniowej ZWWZ, oparta na strategii dwupunktowej.

Przykłady badań:

 • Projekty badawcze KBN: TO7B 014 09, 7 T07B03319, 4 T07B 02928, N N504 340136
 • Badania taśm łożyskowych produkcji Federal Mogul-Bimet

Kontakt osobowy: