RUROCIĄGI DALEKIEGO ZASIĘGU

(fragment przedmiotu BADANIA, EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA

PRZEPŁYWOWYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH)

 

Prowadzący: dr inż. Leszek Dąbrowski Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

 

Zakres tematyczny
Budowa (zajęcia 25.04) Praca, trasy, zagrożenia rurociągów. Konstrukcja, materiały, układanie. Zagrożenia rurociągów. Projektowanie rury. Wady materiałowe i montażowe. Próby ciśnieniowe.
Eksploatacja (09.05) Przeciążenia rurociągów (celowe i destrukcyjne). Wykrywanie przecieków. Korozja rurociągów: mechanizmy, ochrona. Metody diagnozowania.
Diagnostyka (16.05) Wytrzymałość i określanie bezpieczeństwa rurociągu z wadami korozyjnymi. Deformacje rurociągów: przyczyny, modele, diagnostyka i ocena zagrożenia.
Awarie, remonty, kolokwium (23.05)

Technologie napraw Katastrofy,

wyniki ćwiczeń rachunkowych z PKM po II kolokwium (grupa 1)

pytania kontrolne


Autor: Leszek Dąbrowski - Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej 2008