RUROCIĄGI DALEKIEGO ZASIĘGU

Budowa

 

Konieczność transportu płynnych surowców energetycznych

Trasy rurociągów w Polsce

Formalno prawne przygotowanie i prowadzenie budowy rurociągu

Konstrukcja rurociągu

Materiały

Projektowanie rury

Układanie rurociągu

Zagrożenia. rurociągów. Wady materiałowe i montażowe

Próby ciśnieniowe

 


Autor: Leszek Dąbrowski - Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej 2003