Materiały do laboratorium z eksploatacji

  • Stanowisko manualnego demontażu i montażu urządzenia technicznego -  instrukcja (146KB)
  • Badanie napięcia wstępnego w łącznikach śrubowych. Oszacowanie współczynnika tarcia w połączeniach gwintowych -  instrukcja (227KB)
  • Fretting - zjawisko uszkadzania powierzchni styku wysokoobciążonych elementów maszyn -  instrukcja (158KB)
  • Wpływ smarowania na trwałość przekładni zębatych -  instrukcja (145KB) , oraz sposoby smarowania przekładni zębatych smary przekładniowe -  instrukcja (785KB)
  • Przybliżona ocena wartości użytkowych olejów metodą plam na bibułce -  instrukcja (270KB)