Zakres działalności Katedry

Działalność naukowa w katedrze skoncentrowana jest wokół kilku zasadniczych kierunków:

 • Badania podstawowe i aplikacyjne w dziedzinie inżynierii łożyskowania, tribologii i napędów zębatych,
 • Badania frettingowe
 • Badania własności smarów i cieczy technicznych
 • Badania wytrzymałości powierzchniowej elementów maszyn
 • Badania diagnostyczne maszyn i urządzeń, badania trwałości i niezawodności
 • Konstruowanie i optymalizacja konstrukcji nietypowych maszyn i urządzeń
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i pomiarów
 • Metodyka badań doświadczalnych

Katedra zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem oraz wykonawstwem nietypowych urządzeń mechanicznych lub doskonaleniem istniejących maszyn i urządzeń. Ponadto wykonuje ekspertyzy, prace badawcze i konsultacje techniczne w zakresie:

 • podnoszenia trwałości i niezawodności maszyn oraz urządzeń
 • zmniejszania kosztów wytwarzania
 • oceny stanu technicznego istniejących urządzeń
 • oceny przyczyn awarii

Katedra przeprowadza diagnostykę i badania testowe maszyn i urządzeń mechanicznych. Przeprowadza również badania wytrzymałości powierzchniowej elementów maszyn, a w szczególności:

 • obciążalności zmęczeniowej łożysk ślizgowych
 • wytrzymałości stykowej łożysk tocznych i kół zębatych
 • odporności na zużycie adhezyjne, ścierne, kawitacyjne i fretting
 • trwałości w warunkach rozruchu i wybiegu maszyn
 • W Katerze przeprowadzane są badania właściwości tribologicznych materiałów ślizgowych i ciernych, jak również badania własności i właściwości smarów oraz cieczy technicznych. Ponadto Katedra podejmuje się konstruowaniu specjalistycznych urządzeń badawczych.

  W Katedrze można zamówić opracowanie specjalistycznych programów komputerowych obliczeniowych i wspomagających projektowanie. W Katedrze wykonywane są również specjalistyczne nakładki na system AutoCAD dostosowanye do potrzeb użytkownika

  Katedra podejmuje się przeprowadzenia szkoleń w zakresie projektowania i konstruowania podstawowych elementów maszyn

  Katedra posiada laboratorium naukowo badawcze, wyposażone w wiele unikatowych stanowisk badawczych, przeznaczone do prowadzenia badań głównie z dziedziny inżynierii łożyskowania, inżynierii napędów, tribologii i tribotechniki. Pracownicy Katedry mają bogate doświadczenia w prowadzeniu badań o charakterze poznawczym i aplikacyjnym. Laboratorium to nie ma sobie równych w Polsce a pod względem wyposażenia w maszyny do badania łożysk ślizgowych niewiele laboratoriów na świecie może się z nim równać.

  Katedra posiada także laboratoria komputerowe przeznaczone głównie do prowadzenia zajęć ze wspomaganego komputerowo projektowania.