Realizowane przedmioty wybieralne

UWAGA! Strona w trakcie budowy


kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

przedmioty wybieralne kierunkowe:

 • Podstawy niezawodności systemów technicznych
 • Podstawy niezawodności systemów technicznych
 • Komputerowe projektowanie maszyn z wykorzystaniem modelowania 3D , laboratorium -

przedmioty wybieralne specjalności:

 • Inżynieria łożyskowania w energetyce
 • Inżynieria łożyskowania w energetyce
 • Nowoczesne napędy mechaniczne , wykład -
 • Nowoczesne napędy mechaniczne , projekt -
 • Tribologia i tribotechnika , wykład - , laboratorium -

 • Badania, eksploatacja i diagnostyka przepływowych instalacji przesyłowych
 • Obliczeniowa analiza części maszyn - materiały i warunki zaliczenia
 • Nowoczesne systemy projektowania w oparciu o przestrzenne modelowanie elementów maszyn -
 • Podstawy eksploatacji urządzeń mechanicznych
 • Wspomaganie komputerowe w projektowaniu maszyn I
 • Wspomaganie komputerowe w projektowaniu maszyn II