Działalność laboratoryjna KKMiP

Stanowiska badawcze obecnie wykorzystywane w Katedrze:

 • FRET-3  - do badania zużycia frettingowego

 • MWO  - do określania granicznej trwałości łożysk ślizgowych poprzecznych obciążonych dynamicznie

 • PG2-1L  - do badania łożysk ślizgowych poprzecznych

 • PT-1,2,3  chwilowo dostępna tylko angielska wersja  - tribometry do badań w ruchu obrotowym z wrzecionem pionowym

 • SKMR-1  - do badań zmęczeniowych wielowarstwowych panwi łożyskowych

 • SKMR-2  - do badań zmęczeniowych wielowarstwowych cienkich tulei łożyskowych

 • SMOK  - do wyznaczania charakterystyk dynamicznie obciążonych łożysk ślizgowych poprzecznych

 • SOOG  - do badań tribologicznych bezsmarowych materiałów łożyskowych w warunkach mikrooscylacji prostoliniowych w płaszczyźnie ślizgania

 • SON  - do badania hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych

 • TPZ  - do badania odporności na zużycie w warunkach poślizgu o ruchu posuwisto-zwrotnym

 • ZAN  - do badań łożysk ślizgowych poprzecznych