Witamy Państwa na (archiwalnej) głównej stronie Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów WM PG!

Obecna Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów została utworzona w roku 1945 jako Katedra Elementów Maszyn, potem przechodziła różne zmiany organizacyjne. Od roku 1994 funkcjonowała pod nazwą Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. W wyniku dalszej restrukturyzacji, w roku 2010, Katedra KKiEM została połączona z Katedrą Pojazdów i Maszyn Roboczych, i otrzymała obecną nazwę - Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów. Kierownikiem jej został dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. nadzw. PG. W ramach Katedry KMiP wydzielono trzy zakłady: Zakład Inżynierii Medycznej (pod kier. dr. inż. Pawła Romanowskiego, doc. PG), Zakład Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (pod kier. dr. hab. inż. Michała Wasilczuka, prof. nadzw. PG) oraz Zakład Pojazdów (pod kier. prof. dr. hab. inż. Jerzego Ejsmonta, prof. nadzw. PG)

Główne obszary działalności naukowo-dydaktycznej Katedry to: inżynieria łożyskowania, tribologia, projektowanie, konstrukcja i eksploatacja maszyn, komputerowo wspomagane prace inżynierskie.


Prosimy przejść do menu po lewej stronie i wybrać interesującą Państwa tematykę.


UWAGA: Jest to archiwalna strona Katedry KMiP, którą utrzymujemy ze względu na ograniczenia i niepewność funkcjonowania naszej nowej strony, na co nie mamy wpływu...