Kierownicy Katedry

Kierownicy Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

 1. Prof. zw. dr inż. ADOLF POLAK pierwszy kierownik:
  - Katedry Elementów Maszyn w latach 1945-1951
  - Katedry Maszyn Parowych Tłokowych w latach 1951-1959
 2. Prof. nadz. mgr inż. TADEUSZ GERLACH drugi kierownik:
  - Katedry Elementów Maszyn 1951-1955
 3. Prof. nadz. dr inż. KAZIMIERZ ZYGMUNT trzeci kierownik:
  - Katedry Elementów Maszyn w latach 1955-1956
  - Katedry Części Maszyn w latach 1956-1963
  - Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn w latach 1963-1969
  - Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn w latach 1969-1970
 4. Doc. dr inż. KAZIMIERZ IWANOWSKI czwarty kierownik:
  - Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn w latach 1970-1979
 5. Doc. dr inż. RYSZARD MACIAKOWSKI piąty kierownik:
  - Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn w latach 1979-1983
 6. Doc. dr inż. OLGIERD OLSZEWSKI szósty kierownik:
  - Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn w latach 1979-1997
 7. Dr hab. inż. ANTONI NEYMAN prof. nadzw. P.G. p.o. kierownika:
  - Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn w latach 1995-1997
 8. Prof dr hab. inż. ANTONI NEYMAN siódmy kierownik:
  - Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn od 1997
 9. dr hab. inż. MICHAŁ WASILCZUK ósmy kierownik:
  - Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn od 2009

Kierownicy byłej Katedry Rysunku Technicznego

 1. Prof. nadz. mgr inż. WŁADYSŁAW FLORJAŃSKI-KOHMAN pierwszy kierownik:
  - Katedry Rysunku Technicznego w latach 1945-1949
 2. Z-ca prof. mgr inż. STANISŁAW PRZEDPEŁSKI drugi kierownik:
  - Katedry Rysunku Technicznego w latach 1949-1955
 3. Z-ca prof. dr inż. WIKTOR PIETRZYK trzeci kierownik:
  - Katedry Rysunku Technicznego w latach 1955-1956
 4. Z-ca prof. mgr inż. ZDZISŁAW CIOŁKOWSKI czwarty kierownik:
  - Zakładu Rysunku Technicznego w latach 1956-1965
  - Zakładu Maszynoznawstwa i Odwzorowania Technicznego w latach 1965-1969

W roku 1969 Zakład Maszynoznawstwa i Odwzorowania Technicznego został włączony do Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn.