Pracownicy Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów

* Kliknij zdjęcie, aby uzyskać więcej informacji o wybranym pracowniku

Kierownicy

dr hab. inż.
Michał Wasilczuk

prof. nadzw. PG

kierownik Katedry KMiP

kierownik Zakładu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

dr inż.
Paweł Romanowski

docent

kierownik Zakładu Inżynierii Medycznej

prof. dr hab. inż.
Jerzy Ejsmont

prof. nadzw. PG

kierownik Zakładu Pojazdów


Zakład Inżynierii Medycznej

dr inż.
Paweł Romanowski

docent

kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż.
Antoni Neyman

prof. zw. PG

prof. dr hab. n. med.
Janusz Siebert,

prof. nadzw. PG,AM

dr inż.
Leszek Dąbrowski

adiunkt

dr inż.
Szymon Grymek

adiunkt

dr inż.
Jacek Łubiński

adiunkt

dr inż.
Grzegorz Rotta

adiunkt

mgr inż.
Marek Łubniewski

wykładowca


Zakład Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

dr hab. inż.
Michał Wasilczuk

prof. nadzw. PG

kierownik Katedry

kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż.
Tadeusz Stolarski

prof. zw. PG

prof. dr hab. inż.
Jan Sikora

prac. emeryt.

doc. dr inż.
Olgierd Olszewski

prac. emeryt.

dr inż.
Krzysztof Druet

adiunkt

dr inż.
Rafał Gawarkiewicz

adiunkt

dr inż.
Waldemar Karaszewski

adiunkt

dr inż.
Jan Kłopocki

prac. emeryt.

dr inż.
Marek Kochanowski

prac. emeryt.

dr inż.
Artur Olszewski

adiunkt

dr inż.
Piotr Pajączkowski

adiunkt

dr inż.
Michał Wodtke

adiunkt

dr inż.
Wojciech Majewski

st. wykładowca

dr inż.
Jerzy Sadaj

prac. emeryt.

dr inż.
Bogusław Siwek

st. wykładowca

mgr inż.
Zbigniew Gadomski

st. wykładowca

mgr inż.
Alojzy Rigall

prac. emeryt.

mgr inż.
Antoni Chrzan

prac. emeryt.

mgr inż.
Justyna Zorn

doktorant


Zakład Pojazdów

-->

prof. dr hab. inż.
Jerzy Ejsmont

prof. nadzw. PG

kierownik Zakładu

dr hab. inż.
Stanisław Taryma

adiunkt

dr inż.
Piotr Mioduszewski

adiunkt

dr inż.
Grzegorz Ronowski

adiunkt

dr inż.
Ryszard Woźniak

adiunkt

dr inż.
Ryszard Kościelny

st. wykładowca

mgr inż.
Zbigniew Rompczyk

wykładowca

mgr inż.
Adrian Malinowski

doktorant

mgr inż.
Bartosz Zdunek

doktorant

mgr inż.
Marcin Wilga

specjalista


Sekretariat


Agnieszka Dróżka

referent


Laboratorium Katedry

mgr inż.
Jerzy Gliwiński

specjalista

inż.
Mirosław Jarzembowski

specjalista


Jacek Łuczywo

technolog