Adres do korespondencji:

Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów
ul. G. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk-WrzeszczSekretariat:

Gmach Główny PG
I piętro, pokój 206GG
tel: (58) 347-19-37
fax: (58) 347-27-42
e-mail: kkiem@mech.pg.gda.pl
lub bezpośrednio do poszczególnych pracowników