Realizowane przedmioty podstawowe

kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

przedmioty podstawowe (studia I-ego stopnia):

 • Grafika Inżynierska I , wykład - regulamin
 • Grafika Inżynierska I , projekt - regulamin
 • Grafika Inżynierska II , wykład - regulamin
 • Grafika Inżynierska II , projekt - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I , wykład - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I , ćwiczenia - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I , laboratorium - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn II , wykład - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn II , ćwiczenia - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn II , projekt - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn II , laboratorium -
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn III , projekt - , laboratorium -
 • Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich , wykład -
 • Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich , laboratorium -

kierunek MECHATRONIKA

przedmioty podstawowe :

 • Grafika Inżynierska I , wykład - regulamin
 • Grafika Inżynierska I , projekt - regulamin
 • Grafika Inżynierska II , projekt - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I , wykład - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I , ćwiczenia - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I , laboratorium - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I , projekt - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn II , wykład - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn II , ćwiczenia - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn II , projekt - regulamin

kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

przedmioty podstawowe (studia I-ego stopnia):

 • Grafika Inżynierska I , wykład - regulamin
 • Grafika Inżynierska I , projekt - regulamin
 • Grafika Inżynierska II , projekt - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I , wykład - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I , ćwiczenia - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I , laboratorium - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn II , wykład - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn II , projekt - regulamin

kierunek międzyuczelniany INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA

przedmioty podstawowe (studia I-ego stopnia):

 • Grafika Inżynierska I , wykład - regulamin
 • Grafika Inżynierska I , projekt - regulamin
 • Grafika Inżynierska II , wykład - regulamin
 • Grafika Inżynierska II , projekt - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I , wykład - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I , ćwiczenia - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I , laboratorium - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn II , wykład - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn II , ćwiczenia - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn II , projekt - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn III , projekt - regulamin
 • Podstawy Eksploatacji Maszyn , wykład -
 • Podstawy Eksploatacji Maszyn , projekt -
 • Komputerowe wspomaganie projektowania , wykład -
 • Komputerowe wspomaganie projektowania , laboratorium -
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich , wykład -
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich , laboratorium -

kierunek międzywydziałowy ENERGETYKA

przedmioty podstawowe (studia I-ego stopnia):

 • Geometria i grafika inżynierska , wykład - regulamin
 • Geometria i grafika inżynierska , ćwiczenia - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I , wykład - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I , ćwiczenia - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn II , wykład - regulamin
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn II , projekt - regulamin

kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

przedmioty podstawowe (studia I-ego stopnia):

 • Grafika Inżynierska I , wykład -
 • Grafika Inżynierska I , laboratorium -
 • Grafika Inżynierska II , wykład -
 • Grafika Inżynierska II , laboratorium -