Konsultacje pracowników

Uprasza się o sprawdzenie aktualnych terminów, które znajdują się na drzwiach do pokoju poszczególnego pracownika.