realizowane przedmioty dydaktyczne

Katedra realizuje przedmioty dydaktyczne na różnych kierunkach Wydziału Mechanicznego oraz na kierunkach międzywydziałowych, jak również na kierunkach międzyuczelnianych.

kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

przedmioty podstawowe (studia I-ego stopnia):

 • Grafika Inżynierska I i II
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I, II i III
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

przedmioty wybieralne kierunkowe:

 • Podstawy niezawodności systemów technicznych
 • Komputerowe projektowanie maszyn z wykorzystaniem modelowania 3D

przedmioty wybieralne specjalności:

 • Inżynieria łożyskowania w energetyce
 • Nowoczesne napędy mechaniczne
 • Tribologia i tribotechnika

kierunek MECHATRONIKA

przedmioty podstawowe (studia I-ego stopnia):

 • Grafika Inżynierska I i II
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I i II

kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

przedmioty podstawowe (studia I-ego stopnia):

 • Grafika Inżynierska I i II
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I i II

kierunek międzyuczelniany INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA

przedmioty podstawowe (studia I-ego stopnia):

 • Grafika Inżynierska I i II
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I, II i III
 • Podstawy Eksploatacji Maszyn
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAE

kierunek międzywydziałowy ENERGETYKA

przedmioty podstawowe (studia I-ego stopnia):

 • Geometria i grafika inżynierska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn I i II

kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

przedmioty podstawowe (studia I-ego stopnia):

 • Grafika Inżynierska I i II