Imię i Nazwisko:  Jerzy Ejsmont
Stopień/Tytuł:  prof. dr hab. inż.
Stanowisko:  Kierownik Zakładu, Profesor zw. PG
Telefon:  (+48 58) 347-26-95
Pokój:  435 w Gmachu Wydziału Mechanicznego
E-mail:  jejsmont@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry