Imię i Nazwisko:  Zorn Justyna
Stopień/Tytuł:  Mgr inż.
Stanowisko:  Doktorant
Telefon:  (+48 58) 347-25-84
Pokój:  221B w Gmachu Głównym
E-mail:  juszorn@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry