Imię i Nazwisko:  Antoni Chrzan
Stopień/Tytuł:  Mgr inż.
Stanowisko:  Wykładowca
Telefon:  (+48 58) 347-10-74, 347-21-17, 347-17-86
Pokój:  456 w Gmachu Głównym, 487 - Laboratorium Maszynowe im. B. Niemkiewicza
E-mail:  anchr@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry