Imię i Nazwisko:  Agnieszka Dróżka
Stopień/Tytuł:  
Stanowisko:  Referent
Telefon:  (+48 58) 347-19-37
Pokój:  206 w Gmachu Głównym - sekretariat
E-mail:  kkiem@mech.pg.gda.pl


Tableau wszystkich pracowników Katedry