Imię i Nazwisko:  Rafał Gawarkiewicz
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Adiunkt
Telefon:  (+48 58) 347-28-27, 347-19-37(nie rozwiązuję spraw/problemów studenckich przez tel.)
Pokój:  207C w Gmachu Głównym
E-mail:  gawar@pg.gda.pl

Specjalizacja:   Budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria łożyskowania. W szczególności: prace konstrukcyjno-projektowe, obliczenia i analizy, w tym także z wykorzystaniem MES. Tworzenie programów obliczeniowych.


Tableau wszystkich pracowników Katedry

  
  

liczniki