Imię i Nazwisko:  Krzysztof Druet
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Adiunkt
Telefon:  (+48 58) 347-17-56
Pokój:  457 w Gmachu Głównym
E-mail:  kdruet@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry