Imię i Nazwisko:  Zbigniew Gadomski
Stopień/Tytuł:  Mgr inż.
Stanowisko:  Starszy wykładowca
Telefon:  (+48 58) 347-28-17
Pokój:  207A w Gmachu Głównym
E-mail:  zbigad@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry