Imię i Nazwisko:  Jerzy Gliwiński
Stopień/Tytuł:  Mgr inż.
Stanowisko:  Specjalista
Telefon:  (+48 58) 347-10-74, 347-22-79
Pokój:  487 - Laboratorium Maszynowe im. B. Niemkiewicza
E-mail:  jegli@pg.gda.pl

Specjalizacja:  Napędy i instalacje elektryczne:
- projekty
- kompletacja
- wykonawstwo
Naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, drobne prace ślusarsko-warsztatowe.


Tableau wszystkich pracowników Katedry