Imię i Nazwisko:  Szymon Grymek
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Adiunkt
Telefon:  (+48 58) 347-28-08
Pokój:  221 w Gmachu Głównym
E-mail:  sgrymek@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry