Imię i Nazwisko:  Mirosław Jarzembowski
Stopień/Tytuł:  Inż.
Stanowisko:  Specjalista
Telefon:  (+48 58) 347-10-74, 347-22-79
Pokój:  487 - Laboratorium Maszynowe im. B. Niemkiewicza
E-mail:  mijar@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry