Imię i Nazwisko:  Waldemar Karaszewski
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Adiunkt
Telefon:  (+48 58) 347-28-27
Pokój:  207C w Gmachu Głównym
E-mail:  w.karaszewski@xl.wp.pl

Specjalizacja:  Materiały ceramiczne. Urządzenia do przemysłu spożywczego. Technologia PET.


Tableau wszystkich pracowników Katedry