Imię i Nazwisko:  Jan Kłopocki
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Adiunkt - na emeryturze
Telefon:  (+48 58) 347-18-44
Pokój:  208 w Gmachu Głównym

Specjalizacja:  Konstrukcja maszyn i urządzeń, inżynieria łożyskowania.


Tableau wszystkich pracowników Katedry