Imię i Nazwisko:  Ryszard Kościelny
Stopień/Tytuł:  dr inż.
Stanowisko:  Starszy wykładowca
Telefon:  (+48 58) 347-21-29
Pokój:  323 w Gmachu Wydziału Mechanicznego
E-mail:  rkosciel@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry