Imię i Nazwisko:  Marek Łubniewski
Stopień/Tytuł:  Mgr inż.
Stanowisko:  Asystent
Telefon:  (+48 58) 347-28-08
Pokój:  220 w Gmachu Głównym
E-mail:  mlubniew@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry