Imię i Nazwisko:  Jacek Łuczywo
Stopień/Tytuł:  
Stanowisko:  Technolog
Telefon:  (+48 58) 347-10-74, 347-22-79
Pokój:  487 - Laboratorium Maszynowe im. B. Niemkiewicza
E-mail:  jaluc@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry