Imię i Nazwisko:  Wojciech Majewski
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Starszy wykładowca
Telefon:  (+48 58) 347-16-29
Pokój:  207A w Gmachu Głównym
E-mail:  womaj@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry