Imię i Nazwisko:  Adrian Malinowski
Stopień/Tytuł:  mgr inż.
Stanowisko:  Doktorant
Telefon:  
Pokój:  455 w Gmachu Głównym
E-mail:  trzysta@gmail.com

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry