Imię i Nazwisko:  Piotr Mioduszewski
Stopień/Tytuł:  dr inż.
Stanowisko:  Adiunkt
Telefon:  (+48 58) 347-20-08
Pokój:  429 w Gmachu Wydziału Mechanicznego
E-mail:  pmiodusz@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry