Imię i Nazwisko:  Antoni Neyman
Stopień/Tytuł:  prof. dr hab. inż.
Stanowisko:  Profesor zw. PG
Telefon:  (+48 58) 347-10-46
Pokój:  206 w Gmachu Głównym
E-mail:  aneyman@pg.gda.pl

Specjalizacja:  Podstawy budowy maszyn, tribologia, inżynieria łożyskowania.


Tableau wszystkich pracowników Katedry