Imię i Nazwisko:  Artur Olszewski
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Adiunkt
Telefon:  (+48 58) 347-26-93
Pokój:  210B w Gmachu Głównym
E-mail:  aolszews@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry