Imię i Nazwisko:  Alojzy Rigall
Stopień/Tytuł:  Mgr inż.
Stanowisko:  Starszy wykładowca
Pokój:  455 w Gmachu Głównym

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry