Imię i Nazwisko:  Paweł Romanowski
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Docent
Telefon:  (+48 58) 347-28-17
Pokój:  207B w Gmachu Głównym
E-mail:  parom@pg.gda.pl

Specjalizacja:  Konstruktor urządzeń:
- do pozyskiwania olejów metodą na zimno
- napełniarek (dozowników)
- pojemników substancjami plastycznymi i cieczami
- przewijarek folii typu "stretch"
- przecinarek rur papierowych
- wielu innych

Doświadczenia w badaniu substancji smarowych, wibroakustyce.


Tableau wszystkich pracowników Katedry