Imię i Nazwisko:  Zbigniew Rompczyk
Stopień/Tytuł:  mgr inż.
Stanowisko:  Asystent
Telefon:  (+48 58) 347-19-69
Pokój:  324 w Gmachu Wydziału Mechanicznego
E-mail:  zrompczy@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry