Imię i Nazwisko:  Grzegorz Ronowski
Stopień/Tytuł:  dr inż.
Stanowisko:  Adiunkt
Telefon:  (+48 58) 347-23-47, 347-13-27
Pokój:  430 w Gmachu Wydziału Mechanicznego
E-mail:  gronowsk@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry