Imię i Nazwisko:  Jerzy Sadaj
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Starszy wykładowca - na emeryturze
Telefon:  (+48 58) 347-17-56
Pokój:  459 w Gmachu Głównym
E-mail:  jesad@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry