Imię i Nazwisko:  Jan Sikora
Stopień/Tytuł:  Prof. dr hab. inż.
Stanowisko:  Prof. nadzw. PG - na emeryturze
Telefon:  (+48 58) 347-18-44
Pokój:  208 w Gmachu Głównym
E-mail:  jsikora@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry