Imię i Nazwisko:  Bogusław J. Siwek
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Starszy wykładowca
Telefon:  (+48 58) 347-16-29
Pokój:  210A w Gmachu Głównym
E-mail:  bosiw@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry