Imię i Nazwisko:  Tadeusz Stolarski
Stopień/Tytuł:  Prof. dr hab. inż.
Stanowisko:  Profesor nadzw. PG
Telefon:  (+48 58) 347-15-59
Pokój:  204 w Gmachu Głównym
E-mail:  tadstola@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry