Imię i Nazwisko:  Stanisław Taryma
Stopień/Tytuł:  dr hab. inż.
Stanowisko:  Adiunkt
Telefon:  (+48 58) 347-23-47
Pokój:  430 w Gmachu Wydziału Mechanicznego
E-mail:  staryma@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry